Opakuji zkoušky:

 

Písemný test:

    • Autoškola: 100 Kč
    • Magistrát 100 Kč

Jízdy:

    • Autoškola: 
     • 500 (bez praktické jízdy)
    • Magistrát: 400 Kč

 • Poplatek autoškole lze uhradit nejpozději v den zkoušek 
 • Poplatek magistrátu se platí na pokladně magistrátu nejpozději 1 den před zkouškou. Pokladna se nachází
  v přízemí budovy. Platby kartou je třeba hlásit předem.
 • Na každou dílčí zkoušku má žadatel pouze 2 opravy - poté musí obsolhovat novou výuku případně výcvik podle toho u čeho nespěl

Opakování:

 • Výuka: 4000,-
 • Výcvik: 14500,-

 

Úřední hodiny na pokladně:

Pondělí   08.00 - 17.00 hodin

Úterý      08.00 - 15.30 hodin

Středa    08.00 - 17.00 hodin

Čtvrtek   08:00 - 16:00 hodin

Pátek      08.00 - 13.00 hodin