Nevlastním řidičský průkaz: 

 

Skupina B 

Standardní kurz (dle individuálního studijního plánu)   

(teorie, zdravověda, praktická technika, 28 x 45 min jízd) 

 

 • do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:
  1.  nepřevyšující 750 kg,
  2.  převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo
  3.  převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské  oprávnění v rozšířeném rozsahu,zdravotní důvod)
 • Podmínky přijetí k výuce a výcviku najdete zde

 Ceny:

Akční cena:  8 100 Kč
(sleva 1 000 Kč ze standardního kurzu 9
100 Kč )

standardní kurz dle individuálního studijního plánu 

1 učitel, 1 auto, jízdy 2x - 3x týdně podle možností žadatele

jízdy by měly navazovat na teoretickou přípravu, kterou žadatelé prokážou splněním písemného testu po teoretické části  

Studenti:

Akční cena:  7 900 Kč
(sleva 1 200 Kč ze standardního kurzu 9100 Kč)

 

 Páry a skupiny ( 2 a více):

Akční cena: 7 750 Kč
(sleva 1 350 Kč ze standardního kurzu 9100 Kč )

 

Obchodní partneři a doporučení bývalých žáků: 

Akční cena: 7 800 Kč 

(sleva 1 300 Kč ze standardního kurzu 9100 Kč )

seznam obchodních partnerů zde

 

Rychlokurz:

 • 1 500 Kč k ceně standardního kurzu 

 • po absolvování teorie jízdy probíhají každý všední den, víkendy jsou ponechány v rezervě, kdyby žadatel nemohl ve všední den

 

Doplňovací výcvik / 1 hodina výcviku navíc:

45 minut ..............................................  250 Kč

 • Doplňovací výcvik slouží žadateli o ŘO k výcvikové hodině (jízd) nad rámec stanovené osnovy (tj. nad 28 x 45 min), nebo mezi zkouškami při neúspěchu  

 

Ostatní skupiny AM, A1, A2, A, C, C+E

 • v případě AM, A1, A2 a A záleží i na moto sezóně, nové kurzy Jaro 2016  
 • po emailové, popřípadě telefonické domluvě